skip to main content

Cysylltwch â ni

Os dewch o hyd i rywbeth o ddiddordeb yn y catalogau ar-lein, rydym yn eich annog i ymweld â’r amgueddfa berthnasol.   (Nodwch ein bod ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid).  Ni allwn ddarparu mynediad ar alw i gasgliadau sydd wedi’u storio, ond os byddwch yn cysylltu â’r amgueddfa berthnasol lle cedwir y gwrthrychau, bydd staff yn gallu dweud wrthych a yw’r gwrthrych yn cael ei arddangos ac os nad ydyw, sut y gallwch drefnu ymweliad i’w weld yn storfa’r amgueddfa. Gallwch ddanfon sylwadau mwy cyffredinol am y wefan i [email protected]  Ar gyfer amgueddfeydd penodol defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Amgueddfa’r Fenni
Stryd y Castell
Y Fenni
Sir Fynwy
NP7 5EE
Rhif Ffôn: 01873 854282
E-bost: [email protected]

Castell Cil-y-coed
Heol yr Eglwys
Cil-y-coed
Sir Fynwy
NP26 4HU
Rhif Ffôn: 01291 420241
E-bost: [email protected]

Amgueddfa Cas-gwent
Stryd y Bont
Cas-gwent
Sir Fynwy
NP16 5EZ
Rhif Ffôn: 01291 625981
E-bost: [email protected]

Amgueddfa Trefynwy
Stryd y Priordy
Trefynwy Sir Fynwy
NP25 3XA
Rhif Ffôn: 01600 710630
E-bost: [email protected]