skip to main content

Cydnabyddiaethau

Mae’r wefan hon wedi bod yn bosibl drwy ein Prosiect Casgliadau Ar-lein Sir Fynwy, a ariennir drwy’r Gronfa Gwasanaethau Diwylliannol gan Lywodraeth Cymru: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd.

Roedd y prosiect yn ganlyniad uniongyrchol i bandemig y coronafeirws.   Roedd cau ein safleoedd am gyfnod hir yn ein hannog i chwilio am ffyrdd amgen o arddangos ein casgliadau.  Dechreuon ni rannu ein harteffactau a’n ffotograffau ar y cyfryngau cymdeithasol i ddechrau ac o hynny tyfodd y cynllun i gael ein casgliadau ar-lein.  

Mae grŵp craidd o’n tîm staff wedi cyfnewid eu dyletswyddau blaen tŷ, wedi ymarfer eu sgiliau digidol ac wedi bod yn gweithio drwy ein catalogau ar-lein er mwyn dewis cofnodion sy’n addas i’w hychwanegu at gronfa ddata gyhoeddus.  Bydd staff a gwirfoddolwyr yn ychwanegu at y gwaith hwn yn barhaus.

Roedd rhan o’r prosiect hwn yn cynnwys ffotograffiaeth o eitemau ac arddangosfeydd unigol gan Art Works www.arthandling.co.uk Mae eraill wedi’u cymryd gan gymysgedd o staff a gwirfoddolwyr amgueddfeydd ac fel rhan o Brosiect Casglu’r Tlysau (sydd bellach i’w weld fel www.peoplescollection.wales). 

Mae’r safle hwn yn cael ei redeg gan WordPress, wedi’i gysylltu i beiriant OpenSearch ar gyfer casgliadau CollectionsBase gan Orangeleaf Systems Ltd.