skip to main content

Polisi Preifatrwydd

Polisi Diogelu Data

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi’i gofrestru o dan Ddeddf Diogelu Data 2018, sy’n caniatáu i’r Cyngor brosesu data personol.

Edrychwch ar ein Polisi Diogelu Data.

Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau ynghylch Diogelu Data at y Swyddog Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth drwy’r isod:

  • Ebost: [email protected]
  • Ar gyfer ceisiadau rhyddid gwybodaeth e-bostiwch: [email protected]
  • Rhif Ffôn: 01633 644644
  • Drwy lythyr at: Y Swyddog Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Sir Fynwy, Blwch Post 106, Cil-y-coed, NP26 9AN

Mae’r holl ddata personol sy’n ymwneud â rhoddwyr neu ein casgliadau yn cael ei gadw’n ddiogel ac yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. Nid oes unrhyw wybodaeth bersonol fodern yn ymddangos ar y cofnodion ar-lein.