skip to main content

Casgliadau

Mae gan Amgueddfeydd Sir Fynwy dros 100,000 o eitemau ar draws Amgueddfeydd y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy a Chastell Cil-y-coed. 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am rai o’r eitemau sydd gennym ar y wefan hon drwy wneud chwiliad syml – rhowch un neu fwy o eiriau yn y blwch chwilio i weld cofnodion a allai fod o ddiddordeb.  

Casgliadau Nelson
Casgliadau Nelson

Isod mae rhai o uchafbwyntiau ein casgliadau. Nodwch nad yw cofnodion yn gynhwysfawr ar gyfer ein holl gasgliadau, felly ni fyddwch bob amser yn dod o hyd i eitemau sy’n ymwneud â’r pynciau a grybwyllir.  Fodd bynnag, rydym yn diweddaru ein cofnodion ar y safle a’r wefan hon yn gyson.

Mae ein casgliadau’n ymwneud bron yn gyfan gwbl â’r ardal leol, heblaw am y casgliad Nelson eang ei gwmpas ac o bwys cenedlaethol.

Mae ein casgliadau archeolegol  yn helaeth o ganlyniad i gloddiadau lleol.

Mae ein casgliadau hanes cymdeithasol yn cynnwys yn bennaf deunydd sy’n adlewyrchu hanes a ffordd o fyw’r trefi a’r cyffiniau amaethyddol a gwledig.

O ddiddordeb lleol arbennig yw eitemau sy’n ymwneud ag agweddau ar fywyd Diwydiannol a Masnachol gorffennol y dref a gweithgareddau Addysg a Hamdden y boblogaeth.

Mae casgliadau arwyddocaol yn cynnwys Siop Groser Basil Jones, eitemau o Ysbyty Cas-gwent a’r Cylch, Casgliad Cobb, Casgliad Nelson a Chasgliad Rolls.

Siop Groser Basil Jones
Siop Groser Basil Jones
Wye Valley painting
Wye Valley painting

Hefyd wedi’i gynrychioli’n dda yw Pysgota Eogiaid ar Afon Gwy – gan gynnwys cwch rhwyd stop traddodiadol a dyfrlliwiau’r Afon Gwy.

Mae ein casgliadau gwisgoedd yn helaeth ac yn cynnwys Banyan – gŵn gwisgo gŵr bonheddig o’r 18fed ganrif, gyda leinin wedi gwehyddu Assamese prin o’r 17eg ganrif. Mae’r casgliad yn arbennig o gryf o ran gwisgoedd menywod o ddiwedd y 19eg ganrif a deunydd yr 20fed ganrif gyda chysylltiadau lleol. Rydym hefyd yn dal y Casgliad Edgar – roedd Robert Edgar yn deiliwr ac yn ddilladwr lleol.

Mae ein paentiadau, lluniadau a phrintiau yn ymwneud â lleoedd a thirweddau lleol.

Mae gennym gasgliadau ffotograffig mawr o ddeunydd sy’n berthnasol yn lleol, gan gynnwys busnes a diwydiant, adeiladu llongau a phontydd, strydoedd, adeiladau, eglwysi, siopau, tafarndai ac ysgolion.

Monmouth Bridge
Monmouth Bridge