skip to main content

Telerau ac Amodau

Drwy ymweld â’r wefan hon rydych yn cytuno i dderbyn y telerau defnyddio a nodir isod ac sydd hefyd ar y dudalen Hawlfraint o’r wefan hon.

Mae’r sefydliadau sy’n ymwneud â’r wefan hon wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd ac nid ydym yn gofyn i chi ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol i ddefnyddio’r wefan hon.  Nid ydym yn defnyddio cwcis i storio data personol ac nid ydym ychwaith yn cysylltu gwybodaeth nad yw’n bersonol a storir mewn cwcis â data personol am unigolion penodol.

Cwcis

Mae cwci yn ddarn o destun y gall gweinydd Gwe ei storio ar ddisg galed defnyddiwr.  Mae cwcis yn caniatáu i Wefan storio gwybodaeth ar beiriant defnyddiwr a’i hadalw’n ddiweddarach.   Does dim modd defnyddio cwcis i gael data na gweld data oddi ar eich gyriant caled.   I gael rhagor o wybodaeth am gwcis yn gyffredinol, mae llawer o erthyglau da ar gael ar-lein gan gynnwys:

http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-cookies

http://www.aboutcookies.org/

Gallwch ddileu a rhwystro pob cwci o’r wefan hon, ond darllenwch y wybodaeth isod cyn i chi wneud, gan na fydd rhai rhannau o’r wefan yn gweithio os caiff cwcis eu rhwystro.

Cwcis a ddefnyddir gan y wefan hon

Mae’r wefan hon yn defnyddio nifer o gwcis.   Nid ydym yn defnyddio cwcis i storio data personol ac nid ydym ychwaith yn cysylltu gwybodaeth nad yw’n bersonol a storir mewn cwcis â data personol am unigolion penodol.

Mae tri o’r cwcis a ddefnyddiwn yn hanfodol er mwyn i rannau o’r wefan weithredu:  Ein Cwcis Sesiwn (sy’n cofio ac yn cefnogi eich chwiliad tra byddwch yn defnyddio’r wefan), cwcis Gwe-lywio Ochr (sy’n cofio beth rydych wedi’i ehangu) a’n cwci WordPress (mae angen hyn arnom i reoli ein gwefan). Mae’r cwcis hyn yn diflannu unwaith y byddwch wedi gadael ein gwefan. Gallwch ddileu a rhwystro pob cwci o’r wefan hon, ond ni fydd rhannau o’r wefan yn gweithio.

Data sy’n cael ei storio gan ein cwcis sy’n hanfodol ar gyfer ymarferoldeb ein gwefan:  PHPSESSID, __utmc, __utma, __utmz, __utma_a2a, __utmb

Er mwyn i ni allu gwella ein gwasanaethau ar-lein rydym hefyd yn defnyddio Google Analytics sy’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am eich ymweliadau â’r wefan hon.   Nid yw’r ystadegau hyn yn cynnwys data personol ac ni ellir eu holrhain yn ôl i unigolyn.  

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fonitro traffig i’r wefan hon ac o’i amgylch. Mae Google Analytics yn wasanaeth dadansoddi gwe a ddarperir gan Google, Inc. sy’n defnyddio cwcis i’n helpu i ddadansoddi sut mae pobl yn defnyddio’r wefan fel y gallwn wella’r wefan dros amser.

Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i Google a’i storio ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau.  Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon at ddibenion gwerthuso eich defnydd o’r wefan, llunio adroddiadau ar weithgarwch gwefannau ar gyfer gweithredwyr gwefannau a darparu gwasanaethau eraill sy’n ymwneud â gweithgarwch gwefannau a defnyddio’r rhyngrwyd.  Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo’n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fo trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.  Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google.  Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i ni brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodir yn y wybodaeth hon.