skip to main content

Cyfnodau

Mae ein casgliadau’n dangos presenoldeb parhaus ar draws yr ardal leol o’r cyfnod palaeolithig hyd heddiw.  Mae eitemau’n cynnwys darganfyddiadau safle llyn o’r Oes Efydd ac offer o’r cyfnod Neolithig

Oes Efydd
Oes Efydd
Canoloesol
Canoloesol

Rydym yn dal deunydd sy’n ymwneud â chladdedigaethau cynhanesyddol a Rhufeinig a Chaer Rufeinig.  Mae cestyll ac abatai canoloesol wedi goroesi fel henebion arwyddocaol yn Sir Fynwy ac fe’u hadlewyrchir yn ein casgliadau, y mae rhai ohonynt wedi’u cartrefu yn y cestyll yn y Fenni a Chil-y-coed.

Roedd Tyndyrn a Dyffryn Gwy Isaf yn safleoedd o ddatblygiadau diwydiannol cynnar o’r 16eg – 19eg ganrif ac roeddent yn gyrchfannau poblogaidd i artistiaid a thwristiaid o’r 18fed ganrif hwyr.  Mae gennym gasgliad cryf o waith celf sy’n ymwneud â hyn o’r 18fed a’r 19eg ganrif.

Ni sydd â’r unig enghraifft hysbys o Gap Trefynwy o’r 16eg ganrif.  Mae ein casgliad gwisgoedd hefyd yn cynnwys Banyan, sef gŵn agored o’r 18fed ganrif, sy’n gŵn gwisgo gŵr bonheddig, enghreifftiau gwych eraill o ddillad dynion a gwisg priodas lawn i fenyw o gyfnod y Rhaglywiaeth.  Mae’r casgliad yn arbennig o gryf o ran gwisgoedd menywod o’r 19eg ganrif hwyr a’r 1920au.

Banyan
Banyan
Chepstow Shipyard
Chepstow Shipyard

Mae gan bob un o’r amgueddfeydd ystod o ddeunydd o’r 18fed 19eg a’r 20fed ganrif. Cafodd y Rhyfel Byd Cyntaf effaith enfawr ar fywydau pobl ym mhobman a newid ffurf a datblygiad lleoedd fel Cas-gwent yn ddramatig, ac adlewyrchir hyn yn y casgliadau.

Mae gennym gasgliad ffotograffig eang o’r 19eg a’r 20fed ganrif sy’n dogfennu nid yn unig beth a ddiflannodd ond y trefluniau a thirweddau a oedd yn datblygu yn ein sir.